中国古文之家 访问手机版
当前位置:古文之家 注音古诗-古代诗歌全文注音版本

注音古诗-古代诗歌全文注音版本


 • lóng
  yáng
  xiàn
  qīng
  cǎo

   
  -
  táng
  gǒng
 • shí

  yuè


  fēng


  zuò
  èr
  shǒu
   
  -

  yóu
 • fēng

   
  -

  shāng
  yǐn
 • dēng
  gāo
   
  -


 • běi
  fēng
  xíng
   
  -

  bái
 • xíng

  nán
  ·
  ·


   
  -

  bái
 • jīn
  líng
  jiǔ

  liú
  bié
   
  -

  bái
 • chūn

  luò
  chéng
  wén

   
  -

  bái

 • běi

  shān
  xià
   
  -
  wáng
  wān
 • shǔ
  dào
  hòu

   
  -
  zhāng
  yuè
 • fēng
   
  -

  qiáo


 • běi
   
  -
  wáng
  bāo


 • 
  -
  hàn
  yuè • 
  -
  shī
  jīng
 • chē
  gōng
   
  -
  shī
  jīng
 • cǎi

   
  -
  shī
  jīng
 • lín
  ān
  chūn

  chū

   
  -

  yóu

 • shān
  shān
  xíng
   
  -
  méi
  yáo
  chén
 • yún
   
  -
  lái

 • jīng
  zhōu
  xīn
  qiū
  bìng
  shí

  shǒu
  ·
  ·
  bìng

  jiàn
  xián
  yún
   
  -


 • zhōng
  qiū

  宿
  dèng

  rén

   
  -
  liú

  rén
 • yǒu
  suǒ

   
  -
  yuè

  shī

 • dào
  tián
   
  -
  wéi
  zhuāng
 • cūn
  shè
  èr
  shǒu
  ·
  ·

  èr
   
  -

  hún
 • xián
  yáng
  chéng
  dōng
  lóu
   
  -

  hún
 • liù
  yuè
   
  -
  shī
  jīng
 • jīng
  jīng
  zhě
  é
   
  -
  shī
  jīng
 • tóng
  gōng
   
  -
  shī
  jīng
 • jīng  /
  /  shuǐ

   
  -

  míng
 • zèng
  zhèng
  dǎng
  chǔ
  shì
   
  -

  shāng
  yǐn
欢迎留言/纠错(共有信息2条)
网友留言
  【第1楼】觉来人静日西斜
  古文之家网友:58.211.***发表于(2019/12/8 9:15:00)
  【第2楼】村居
  古文之家网友:49.118.***发表于(2019/2/26 18:02:00)
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:keringing@qq.com QQ:82045022 电话:137零八365215 内容纠错可在文章后直接留言或者发邮箱等方式,谢谢合作